پروفایل فرزین فیض محمدی

فرزین فیض محمدی مهندس عمران- ارشد سازه
8 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران

: با توجه به تجربه کارگاهى و گذراندن دوره متره و برآورد و کنترل پروژه علاقمند به وظايف حوزه دفتر فنى

چه در شرکت پيمانكارى يا دستگاه نظارت ميباشم

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید

تجربه کاری

  • کارشناس دفترفنى -مهندس اجرايى – سرپرست اجرا –

    شرکت مارون بنا-شرکت بيد سرخ سازه-شرکت سازه خاك

    1390/01 - 1398/03