پروفایل فرشید ارژنگ نیا

فرشید ارژنگ نیا کارشناس دفتر فنی
3 سال تجربه 0 پروژه کار کرده اردبيل

حوزه تخصصی فعالیت ها : متره و برآورد و صورت وضعیت، تعدیل، نقشه کشی معماری فاز ۱ و ۲، تهیه و تنظیم لایحه تاخیرات، تهیه و تنظیم برنامه زمانبندی پروژه و به روزآوری آن

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید