پروفایل اسماعیل فتحی

اسماعیل فتحی کارشناس کنترل پروژه
3 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران

تهیه برنامه زمانبندی با استاندارد pmbok

تهیه اسناد کیفی و فنی مناقصات

·        تسلط به سیستم استاندارد مدیریت و کنترل پروژه PMBOK

·         تسلط WBSپروژه های مختلف از جمله راهسازی و ابنیه

·         تسلط بر ایجاد برنامه زمانبندی تفصیلی و کلی پروژه ها

·         تسلط به تحلیل ارزش کسب شده پروژه ها

·         تسلط به تحلیل ارزش زمانی کسب شده پروژه ها

·         توانایی در تحلیل لایحه تاخیرات پروژه ها

·         تسلط به نشریه ۷۲۴(ساختار شکست)سازمان برنامه و بودجه

·         تسلط به نشریه ۴۴۹(مدیریت ماشین آلات)سازمان برنامه و بودجه

·        تسلط به نشریه ۶۵۹(مدیریت و آنالیز ریسک)سازمان برنامه و بودجه

·         تسلط به پیش بینی منابع و ماشین آلات مورد نیاز پروژه

·        تسلط به ارائه action plan های کارگاهی به صورت پریودهای زمانی مختلف

·         توانایی ایجاد انواع گزارشات مدیریتی

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید