پروفایل امین فاضلی

امین فاضلی مهندس عمران
8 سال تجربه 0 پروژه کار کرده گلستان

اینجانب از ابتدای سال ۱۳۹۱ فعالیت اجرایی خود را آغاز نمودم و در این سالها توانستم فعالیتهای علمی و تخصص خود را گسترش دهم و به تجربیات ارزشمندی در کارهای اجرایی، مدیریت پروژه و کارگاه، برنامه ریزی و کنترل کارهای پروژه: (تهیه لیست اجزای پروژه (WBS) و برنامه زمانبندی، برنامه ریزی هزینه (CashFlow) و بودجه بندی پروژه، تدوین استراتژی و روشهای اجرایی، مدیریت مدارک مهندسی (MDR)، گزارشات مهندسی ارزش و جریان نقدینگی پروژه، مدیریت گردش فرآیند پروژه (WorkFlow)، مدیریت مشکلات و موانع پروژه (Issue Management)،  تهیه اسناد مناقصه و استعلامات بها جهت انتخاب پیمانکاران و مشاوران و…) و فعالیتهای مرتبط با دفاترفنی و نظارت کارگاهی و مدیریت و کنترل پروژه، دست یابم.

تهیه متره و برآورد و تجزیه بها و آنالیز منابع و مصالح

تهیه انواع گزارشات تحلیلی و پیشرفت پروژه

تهیه ساختارشکست اجزای پروزه و برنامه زمانبندی پروزه

برنامه ریزی و کنترل فعالیتهای اجرایی پروژه

تهیه گزارش و انجام محاسبات تاخیرات پروژه

تهیه برنامه ریزی نقدینگی (Cash.Flow) و کنترل هزینه های پروژه

تهیه مجموعه های نرم افزاری و کاربردی در زمینه های مختلف مهندسی و ارائه آنها در وبسایت شخصی.. 

نرم افزار تجزیه و آنالیز بهای ردیفهای فهارس بها

نرم افزار تهیه زمانبند‍ی و نمودار گانت پروژه

نرم افزار برنامه ریزی و کنترل پروژه به روش PMS

نرم افزار بودجه بندی و توزیع هزینه های پروژه

نرم افزارهای کنترل مدارک و مستندات مهندسی

نرم افزار متره و برآورد – صورت وضعیت نویسی – محاسبه تعدیل

نرم افزار تهیه لایحه تاخیرات و محاسبه تاخیرات مجاز پروژه

نرم افزار تهیه لیست میلگرد موردنیاز کارگاه (لیستوفر)

نرم افزار محاسبه کارکرد و دستمزد کارگران

نرم افزار تهیه گزارشات روزانه – هفتگی و ماهانه پروژه

و نرم افزارهای کاربردی دفاتر فنی و پروژه های عمرانی..    

سابقه کار (0)

 • شما هیچ فعالیتی نداشته اید

تجربه کاری

 • مسئول دفترفنی

  شرکت ایتوک صنعت زمان

  1391/01 - 1392/08

  احداث مجموعه 370واحدی مسکن‌مهر شهر دلند (گلستان)
  • اجرای ساختمانهای مسکونی با سیستم قالب تونلی…
  • اعمال نظارت و کنترل بر فعالیتهای تیم مهندسی جهت نظارت بر اجرای کار…
  • برنامه ریزی، نظارت و کنترل پروژه طبق برنامه زمانبندی، صورتجلسات، دستورالعملها و…
  • تهیه صورت وضعیت، گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه، مکاتبات اداری، صورتجلسات و…
  • نظارت و بررسی اجرای کار طبق نقشه ها و دیتیلها و درصورت نیاز اصلاح و یا تهیه نقشه درحین ساخت
  • متره و برآورد مالی مراحل مختلف پروژه قبل از اجرا و ارائه لیست مصالح موردنیاز…
  • متره و برآورد پروژه های دردست بررسی هیئت مدیره شرکت…

 • مسئول برنامه ریزی و کنترل پروژه

  مهندسین مشاور تدبیر عمران ایرانیان و پیمان قصر سفید گلستان

  1396/06 - حالا

  احداث هتل و مجتمع تجاری پارتیا شهرستان گرگان (گلستان)
  • تهیه ساختارشکست کار و تدوین برنامه زمانبندی پروژه…
  • برنامه ریزی، نظارت و کنترل پروژه طبق برنامه زمانبندی، صورتجلسات، دستورالعملها و…
  • تهیه و تنظیم گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه، گزارشات روزانه و ماهانه کارگاه، صورتجلسات و…
  • تنظیم لایحه تاخیرات پروژه برای هر دوره سه ماهه و مدیریت مستندات کارگاهی…
  • مدیریت و کنترل و برنامه ریزی منابع انسانی پروژه…