پروفایل eng194

eng194 طراح و مجری تاسیسات مکانیکی
15 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران

دارای پروانه اشتغال بکار پایه ۱ نظام مهندسی و ساختمان استان تهران 

عضو انجمن مهندسان مکانیک آمریکا ASME

مجری و طراح دهها پروژه مسکونی و تجاری و صنعتی

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید