پروفایل ehsan mohammadzadeh

ehsan mohammadzadeh معماری

سابقه کار (0)

 • شما هیچ فعالیتی نداشته اید

تجربه کاری

 • معلم حق التدریس

  آموزش و پرورش

  1397/07 - 1398/06

گواهینامه

 • دوره آموزش کاربردی مقاله نویسی و اندنوت

  دانشگاه تربیت مدرس

  1398/08 - 1398/09

آموزش

 • مهندسی معماری -مقطع کارشناسی

  یادگار امام خمینی

  1394/07 - 1397/04