پروفایل مصطفی داوری

مصطفی داوری مهندس عمران
6 سال تجربه 0 پروژه کار کرده خراسان رضوي

مهندس عمران و تخصص در زمینه سازه های بتنی

سابقه کار (0)

 • شما هیچ فعالیتی نداشته اید

تجربه کاری

 • اجرای پروژه نوسازی مدارس (مدرسه و کانون)

  بنه توسعه نوین

  1398/04 - 1399/02

 • اجرای کامل مجتمع فرهنگی انصارالمهدی

  مجتمع انصارالمهدی

  1396/11 - 1397/11

 • سرپرستی اجرای سازه بتنی تقاطع غیر همسطح

  سامان گستر ایمن توس

  1393/07 - 1396/06

گواهینامه

 • HSE-MS

  QAl

  1394/05 - 1394/

آموزش

 • کارشناسی عمران

  اقبال لاهوری مشهد

  1389/07 - 1393/07