پروفایل اشکان خواجه گیلی میرابادی

اشکان خواجه گیلی میرابادی طراح و مجری
11 سال تجربه 0 پروژه کار کرده اصفهان

طراحی داخلی و نمای ساختمان 

ارائه خدمات اجرایی از سفت کاری تا نازک کاری شامل ارماتور بندی و قالب بندی و مدیریت بتن ریزی و مدیریت اکیپ های اجرایی به همراه طراحی و اصلاح نقشه های اجرایی اشپزخانه و دکوراسیون داخلی و نما 

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید