پروفایل یوسف کامل

یوسف کامل مهندس مکانیک
0 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران

متولد ۱۳۷۱             مجرد                    پایان خدمت

لیسانس مهندسی مکانیک از دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

فوق لیسانس مکانیک گرایش طراحی کاربردی از دانشگاه سراسری تبریز

میزان تسلط به زبان انگلیسی، بالاتر از متوسط

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید