پروفایل Amir Ghiasvand

Amir Ghiasvand متخصص شبیه سازی و تحلیل با نرم افزار ABAQUS
10 سال تجربه 0 پروژه کار کرده همدان

انجام پروژه های مهندسی عمران، مکانیک، پزشکی با نرم افزار اجزاء محدود ABAQUS.

 • تحلیل اجزا محدود
 • شبیه سازی شکست
 • تحلیل مخازن تحت فشار
 • مسائل تماسی
 • آنالیز کویل و دما
 • جوشکاری و انتقال حرارت
 • مواد هدفمند
 • سابروتین نویس در آباکوس
 • شبیه سازی ترک و رشد ترک
 • تحلیل کمانش و ارتعاشات
 • انواع پروژه طراحی کاربردی با آباکوس
 • مواد هدفمند FGM
 • تحلیل سازه بتنی با آباکوس
 • تحلیل غیرخطی سازه ای
 • تحلیل کمانش و پس کمانش (buckling and post buckling)
 • مدلسازی پی در ABAQUS
 • انجام پروژه خاک و پی در آباکوس
 • مدلسازی سد خاکی و بتنی در آباکوس
 • مدلسازی بتن مسلح
 • مدلسازی آرماتور
 • مدلسازی انواع تونل
 • شبیه سازی شمع ها
 • بهسازی خاک
 • تحلیل پایداری شیب خاکی
 • شبیه سازی گودبرداری و ایمن سازی گود
 • پروژه انتگرال جی
 • تحلیل ترک بیضوی
 • تحلیل هیسترزیس ادوات فولادی
 • تحلیل FRP (Fiber Reinforced Polymer)
 • آنالیز دینامیکی
 • آنالیز استاتیکی
 • مودال
 • ضربه
 • اویلری
 • حرارتی
 • آکوستیک
 • شوک
 • خمش
 • کمانش
 • خستگی
 • شکست
 • شکل دهی فلزات فروجینگ
 • انفجار
 • انجام پروژه آباکوس تحلیل سازه بنایی
 • تحلیل سازه دریایی

سابقه کار (0)

 • شما هیچ فعالیتی نداشته اید