پروفایل امیر امیری

امیر امیری آزمایش مکانیک خاک و بتن
5 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران

انجام صفر تا صد آزمایشات مکانیک خاک و بتن

حفاری ماشینی و دستی، آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی طبق دستور العمل سازمان نظام مهندسی

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید