پروفایل سید امین عربشاهی

سید امین عربشاهی مهندس تاسیسات
8 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران

 متخصص در طراحی تاسیسات مکانیکی و الکتریکی

برداشت ازبیلت

طراحی فاز ۱ و فاز ۲،شاپ،ویلا…

با بیش از ۷۰۰۰۰۰ متر طراحی در سال

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید