پروفایل علی خدابنده

علی خدابنده مسلط به تمام امور دفتر فنی
10 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران

دارای سابقه کار حرفه ای در شرکت های به نام از جمله اشل ، سابیر بین الملل ، طراحی و ساختمان شرکت نفت و …

در حال حاضر سرپرست دفتر فنی (دفتر مرکزی ) پروژه پالایشگاه نفتی هستم و درکنار تسلط به نرم افزار های مورد نیاز از قبیل اتوکد ، تکسا ، آفیس و …  به تمام امور فنی به شرح ذیل مسلط میباشم :

تهیه و تنظیم صورتوضعیت های کارفرما (بر اساس فهارست بها )

تهیه و تنظیم صورتوضعیت های تعدیل

تهیه و تنظیم صورت وضعیت پیمانکاران (براساس قرارداد های مربوطه)

تهیه و تنظیم ماباالتفاوت مصالح

تهیه و تنظیم صورتجلسات کارگاهی ، موقت ، دائم

تهیه و تنظیم نقشه های شاپ دراوینگ

تهیه و تنظیم دستورکار ها

تهیه و تنظیم آنالیز قیمت جدید

تهیه گزارشات روزانه هفتگی و ماهانه

تهیه اوردر (مجوز) های آرماتوربندی بتن ریزی و …

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید