پروفایل نازنین اکبری

نازنین اکبری مهندس عمران
4 سال تجربه 2 پروژه کار کرده تهران

حوزه تخصصی: متره و برآورد، تنظیم لایحه تاخیرات، برنامه زمانبندی، قراردادهای پیمانکاری.

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید