پروفایل فائزه احمدی

فائزه احمدی مهندس سازه
5 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران

لیسانس مهندسی عمران از دانشگاه شهید بهشتی

فوث لیسانس مهندسی عمران-سازه از دانشگاه سمنان

سابقه ۵ سال کار دفتر فنی و طراحی

انجام پروژه های:

تهیه صورت وضعیت و تعدیل

تحلیل و طراحی سازه های بتنی و فولادی در ایتبس

تحلیل و طراحی سازه های بتنی و فولادی در سپ

نقشه کشی با اتوکد

متره برآورد

رویت

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید