برون سپاری- فریلنسری مبتنی بر پروژه

یک فریلنسر کسی است که مستقیما توسط کسی استخدام نمی شود، در عوض آنها توافق می کنند که یک کار خاص را با قیمت مشخص انجام دهند (برون سپاری). به‌ عنوان مثال، شما ممکن است به عنوان مشاور در تغییر اندازه یک سازه ساختمانی در عمران و یا با تیمی از کارشناسان در پروژه راه اندازی یک سامانه مین فریم در کامپیوتر استخدام شوید.

 

هنگام همکاری با یک شریک مهندسی کامپیوتر برای یک پروژه برون سپاری و حتی کارآفرینی، انتخاب مدل قیمت گذاری مناسب می تواند مقداری گمراه کننده باشد. در این حالت به هنگام پیاده سازی برون سپاری  باید خطر و پاداش، هر دو را در نظر داشته باشید، در حالی که اطمینان می دهید شریک برون سپاری شما راه حل هایی را ارائه می دهد، نه فعالیت هایی که تضمین می کند بیشترین ارزش را برای سرمایه گذاری بدست می دهد.

امروزه اینترنت در حال توسعه روزافزون بسیاری از فرصت های فریلنسر است، بازارهای موجود را گسترش داده و به رشد بخش خدمات در بسیاری از حوزه های اقتصادی کمک می کند. خدمات برون سپاری خارجی، برون سپاری آنلاین به طور افراطی به اینترنت متکی هستند تا دسترسی اقتصادی به کاربران از راه دور داشته باشند و اغلب مدیران این حوزه از فناوری برای مدیریت گردش کار استفاده می کنند.

 

خوشبختانه ، سازمان ها در ساخت ساختار توافقنامه برون سپاری بعدی خود ، تعدادی مدل قیمت گذاری را انتخاب می کنند. در نتیجه ، مدلهای مختلفی در زمینه برون سپاری اختصاصی برای جنبه های توسعه ، نگهداری و آزمایش در کامپیوتر، برق، مکانیک، عمران، معماری وجود دارد. به طور گسترده ، همه این مدلها بر اساس دو رویکرد اصلی مبتنی بر پروژه و مبتنی بر منابع محور است:

 

 

برون سپاری و فریلنسر

 

 

 

 

مدل برون سپاری- فریلنسری مبتنی بر پروژه


در مدل برون سپاری- فریلنسری مبتنی بر پروژه ، یک طرح کامل و تمام وظایف مربوط به آن برون سپاری می گردد و به نوعی کارآفرینی می شود. شرکتها وقتی این تیم داخلی را برای تولید محصول خود کافی نمی دانند یا وقتی نمی خواهند یک تیم داخلی تمام وقت را برای انجام این کار حفظ کنند ، به دنبال این مدل می روند.
در اینجا ، هدف نهایی هنگام ورود به قرارداد تعیین می شود و کلیه وظایف و الزامات در توافق نامه از پیش تعریف شده است. از آنجایی که این مدل نیاز به پیش برنامه ریزی کارآمد دارد، از یک قانون مهم می گوید که مدت زمان پروژه نباید بیشتر از شش ماه باشد.

مدل برون سپاری- فریلنسری مبتنی بر منابع اختصاصی

در مدل برون سپاری- فریلنسری مبتنی بر منابع اختصاصی ، مهندسین کامپیوتر، برق، مکانیک، عمران، معماری برون سپاری در کنار تیم های داخلی در همان وظایف مشغول به کار هستند و در اجرای پروژه با هم همکاری می کنند. بنابراین، به نوعی، این مدل با آوردن کمک های خارجی برای اجرای یک پروژه ، تیم را تقویت می کند.
این نوع مدل هنگامی انتخاب می شود که در حال حاضر یک تیم داخلی موجود روی آن کار داشته باشد، اما به یک متخصص نیاز دارد ، مانند یک تحلیلگر تجارت یا مدیر و مهندس تضمین کیفیت.