پروفایل ناصر مختاری

ناصر مختاری مهندس عمران
10 سال تجربه 1 پروژه کار کرده تهران
10k+تومان درآمد کسب کرده
ICDL مهارت های چهارگانهبرنامه زمان بندی پروژهصورت وضعیت و تعدیلمتره و برآوردنقشه کشی AutoCAD

مسلط به امور دفتر فنی

سابقه کار (1)