پروفایل مهرناز رضوانی

مهرناز رضوانی مهندس عمران
14 سال تجربه 2 پروژه کار کرده تهران
10k+تومان درآمد کسب کرده
ICDL مهارت های چهارگانهبرنامه زمان بندی پروژهتحلیل و طراحی پی سازهتحلیل و طراحی سازه بتنیصورت وضعیت و تعدیلمتره و برآوردمحاسبات عددی Matlabنقشه کشی AutoCAD

..

سابقه کار (2)