تیم ما

ما باور داریم که مهندسین موفق می توانند دنیای بهتری را برای همه ما خلق کنند. تامین نیروی انسانی متخصص برای شرکت ها یکی از بزرگترین دغدغه های صاحبان کسب و کار است . عدم آگاهی از توانایی های افراد و عدم شناخت ها گاها موجب ایجاد خسارت برای شرکت ها شده که این موضوع باعث شده تا در استخدام افراد محتاط تر باشند . همچنین عدم ساعت مفید کاری هم برای کارفرما و هم کارکنان شرکت ها دغدغه ی بزرگیست . برای همه ما پیش آمده که ساعت های زیادی از زمان حضورمان در شرکت را به دلیل نبود کار به بطالت گذرانده ایم و این موضوع برای کارفرمایان نیز غیر قابل قبول و سخت است.

ما در بسپاریم برای همه امکاناتی را فراهم می آوریم تا بتوانند با اطمینان و بدون حضور فیزیکی با یکدیگر کار کنند، پروژه ها را انجام دهند، محصولات جدید خلق کنند، و یا کیفیت محصولات فعلی را بهبود بخشند. ما کمک می کنیم بهره وری افزایش یابد و ساعات مفید کاری بیشتر شود.

 

به این صورت هم مهندسین می توانند گام‌های اول در مسیر کسب درآمد و یا راه‌اندازی کسب‌وکار مستقل را راحت‌تر بردارند، با تقویت مهارت ها و رزومه ی کاری مسیر موفقیت کاری رو راحت‌تر و سریع‌تر طی کنند، و یا به عنوان مهندسین تراز اول و حرفه ای، فعالیت های خود را توسعه داده و به کارفرمایان و درآمد بیشتری دسترسی داشته باشند. از طرف دیگر هم خیلی از شرکت ها، کارگاه ها و استارتاپ ها و کسب و کار های کوچک و متوسط و بزرگ می توانند راحت‌تر و سریع‌تر، در فضایی امن به خدمات مهندسی که نیاز دارند، یا به همکاران مستعد جدید، دسترسی داشته باشند و کارهای خودشان رو به مجریان و اهل فن برون سپاری کنن تا هزینه ها رو کاهش داده و بهره وری رو افزایش دهند.