پروژه اجرایی ساختمانی

راهنمای برون سپاری پروژه های اجرایی در بسپاریم

بسپاریم این امکان را برای کاربران خود فراهم کرده است تا افرادی که برای پروژه های اجرایی خود به دنبال پیمانکار جز هستند با استفاده از امکانات این سایت بصورت آنلاین و به راحتی با برگزاری مناقصه بین مجریان بهترین گزینه را برای خود پیدا کنند.  برای این کار میاز به رعایت الزاماتی به شرح زیر است :

تهیه اسناد مناقصه

بمانند مناقصاتی که در پروژه های بزرگ انجام می شود ، برای برون سپاری پروژه های اجرایی خود نیز نیاز به اسناد و مدارک دارید تا مجریان به طور کامل با پروژه شما ، فعالیت های آن ، تعهداتشان و همچنین نحوه پرداخت آشنا شوند . در صورتی که در این زمینه آشنایی  و یا وقت کافی ندارید می توناید با تعریف پروژه از متخصصان در این زمینه راهنمایی بگیرید.

برآورد دقیق از کارهای اجرایی و مصالح مورد نیاز

یکی از مواردی که برای مجریان و پیمانکاران اجرایی مهم است ، برآورد انجام شده از کارهای اجرایی است تا بر اساس آن برای پیشنهاد قیمت و انجام آن برنامه ریزی کنند. ازین رو قبل از تعریف پروژه اجرایی باید برآورد دقیقی از میزان کارهای اجرایی و همچنین مقدار مصالح مورد استفاده داشته باشید. بهتر است این برآورد بر اساس فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه تهیه و تنظیم شده باشد . نمونه ای از جدول برآورد در شکل زیر نمایش داده شده است.

تعیین مدت زمان اجرا

با توجه به محدودیت های زمانی خود و همچنین تخمین زمان اجرای پروژه یتان می توانید برای پروژه مدت زمان تعیین کرده تا مجریان بر اساس به برنامه ریزی و تخصیص منابع خود را انجام دهند. همچنین در صورت فورس اجرایی می توانید برای تاخیر در پروژه جریمه در نظر بگیرید. 

تعیین شرایط خصوصی پیمان

به عنوان کارفرما شرایط و محدودیت های خود برای انجام پروژه بصورت کامل بیان کنید تا مجریان با دید کامل در مناقصات شما شرکت کنند. داشتن مدارک حداقل مهارت های لازم برای اجرا ، تضمین حسن انجام کار و … می تواند نمونه ای برای شرایط مناقصه شما باشد.

تعیین دسته بندی پروژه

برای دسترسی راحتتر مجریان به پروژه ها ، می توانید پروژتان را در دسته بندی مناسب پروژه خود قرار دهید. این دسته بندی ها برای پروژه های اجرایی ساختمانی به شرح زیر می باشد.

 • آسفالت و لکه گیری
 • بازسازی کامل ساختمان
 • تاسیسات برقی ساختمان
 • تاسیسات مکانیکی ساختمان
 • دکوراسیون داخلی
 • سازه و فونداسیون
 • شبکه آبیاری قطره ای
 • محوطه سازی
 • مدیریت پیمان
 • مقاوم سازی
 • نقشه کشی و نقشه برداری
 • نمای ساختمان