پرداخت امن بسپاریم چیست؟

پرداخت امن بسپاریم چیست؟

پرداخت کارفرما به مجری از طریق پرداخت امن بسپاریم انجام می شود، یعنی کارفرما پرداخت را به بسپاریم انجام می دهد و هر زمان که پروژه را تحویل گرفت و از نتیجه کار راضی بود پرداخت امن را آزاد کرده و بسپاریم مبلغ را به حساب مجری انتقال می دهد.

پرداخت امن بسپاریم برای محافظت از کارفرما و مجری طراحی شده است. همه پرداخت ها در بسپاریم می بایست از طریق ایجاد پرداخت امن انجام شود. هر گونه درخواست پرداخت خارج از سایت خلاف قوانین سایت می باشد و در صورت بروز هر گونه مشکل، بسپاریم هیچ مسئولیتی قبول نخواهد کرد.

پس بهتر است به کاربرانی که قوانین سایت بسپاریم را نادیده میگیرند و سعی دارند تا پروژه را از سیستم خارج کنند، اطمینان نکنید.

حتما قوانین سایت حریم خصوصی سایت بسپاریم در ارتباط با پرداخت امن را مطالعه کنید.